Personalevent

Event för yrkesmässigt välbefinnande

Välorganiserade personalevenemang skapar välbefinnandet på jobbet och en levande företagskultur. Att organisera företagsfester kräver både tid och resurser vilket kan underlättas genom ett fungerande verktyg för hantering av evenemang. Med Eventilla skickar du ut och samlar in registreringar på ett sätt som ser ut som ditt varumärke.

Företagsevent med Eventilla

Eventilla är en lättanvänd service för eventhantering online. Systemet skapar en varumärkesliknande eventsida som låter dig marknadsföra, bjuda in, registrera och kommunicera – allt i samma verktyg.

Firmafester

Rikta och automatisera kommunikationen till dina anställda. Eventilla skapar en eventsida som passar ditt företags varumärke och informerar dina kollegor om tid, datum och andra instruktioner i samband med eventet.

Enkla registreringsformulär samlar alla deltagardata till samma plats, du behöver inte kontakta varje anställd separat. Deltagarna kan ändra eller avbryta sin information. Systemet samlar in data om alla anställdas närvaro och deltagande så att du kan hålla reda på vem som har deltagit och när. Samla all önskad information i en rapport och automatisera att den skicka vidare.

Feedback från dina anställda är mycket värdefull. Använd Eventillas verktyg för feedback för att till exempel mäta välbefinnande på jobbet. Omfattande och automatiserade rapporter sammanställs enkelt och snabbt.

”Vi använder Eventilla för all personalaktivitet, till exempel registreringar till vår sommarfest. Vi använder även systemet för våra kundevent. Jag tycker att det är praktiskt att samma Eventilla-konto kan hantera evenemang från olika organisationer, i vårt fall till exempel firmafester i Finland eller kundevent i Hong Kong eller Sverige.”

Fanni Mäki

Communications Specialist, Liana Technologies

Tips för personalevent

”Du kan använda Eventilla på många sätt. Vi använder det till alla våra personalsammankomster, medarbetarundersökningar samt intern marknadsföring och kommunikation – oavsett om det handlar om julfest eller feedback.”

Pekka från Eventilla

Vill du veta mer?

Kontaka oss för mer information.